Nieuw kerkblad

Nieuw kerkblad
Ons vertrouwde kerkblad heeft een nieuw jasje gekregen. Meer ruimte voor beeld. Een groter formaat. Dezelfde zinvolle inhoud. U kunt de nieuwe Samenspel vinden in de kerk. Wilt u een abonnement? Of hem voortaan digitaal lezen? Heeft u vragen of opmerkingen?
Reageer gerust:
terug