Kerkenband Den Haag- Mariënbrunn

Kerkenband Den Haag- Mariënbrunn
De Duinzichtkerk in Den Haag heeft sinds eind jaren ’80 contact met de kerk van Mariënbrunn. Jaarlijks ontmoeten zij elkaar rond Hemelvaart.
Nu de Duinzichtkerk en de Christus Triumfatorkerk tot één cluster behoren, is de kring van mensen die hierbij kunnen aansluiten uitgebreid.

REIS
Dit jaar maakt Den Haag de reis naar Mariënbrunn. 
Heenreis:      donderdag 30 mei
Terugreis:     maandag 3 juni; voor schoolgaande kinderen etc. wordt  een terugreisgroep gevormd op zondag 2 juni.

OPEN ACTIVITEITEN
Ter voorbereiding op de ontmoeting van 2019 zijn er diverse open activiteiten, waarvoor ook niet-meereizenden van harte worden uitgenodigd!!
 
  • LIED
‘De toekomst is een schone aarde’, geschreven door Janita van Nes, studeren we in met een gelegenheidskoor onder leiding van Niels Zeven. We voeren het lied in Den Haag én in Leipzig uit. ‘Mariënbrunn’ studeert het ook in. Oefensessies op dinsdag 5 maart, dinsdag 19 maart, dinsdag 2 april en dinsdag 7 mei om 20.00 uur in de Duinzichtkerk.
 
  • FILM
‘Wir sind das Volk. Liebe kent keine Grenzen’ met inleiding door Karin van Zoelen. Woensdag 10 april, 19.30 uur in de Duinzichtkerk. Aanvang film 20.00 uur. De film is in het Duits, zonder ondertiteling.
terug