Maatjesproject SOZA

Maatjesproject SOZA

Maatje zijn voor een statushouder houdt in dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd waarin beiden partijen elkaar waarderen om wie je bent als mens. De basis is een geregeld contact, waarbij je een luisterend oor biedt en een stukje ‘echte’ aandacht geeft. Naarmate het contact groeit, willen we in dit project ook stimuleren dat iemand zichzelf en een statushouder helpt aan een sociaal netwerk van Nederlands sprekende mensen. Ook gaan we aan de slag om statushouders bekend te maken met de wijkomgeving en plaatsen waar zij zich thuis voelen, zoals wijk- centra, kerken, sportclubs en verenigingen. Ook hulp en ondersteuning in de opmaat naar werk, scholing, talenten en hobby’s is onderdeel van het maatjesschap. In samenwerking met andere organisaties biedt Stek begeleiding en training om mensen te laten groeien in het maatjesschap. Het biedt een bijzondere ervaring waarin je meeloopt met iemand die opnieuw moet beginnen in Nederland. Van meerwaarde is dat je door dit maatjesproject zelf ook verdieping geeft aan je sociale netwerk en nieuwe invulling kunt geven aan de waarde van het inverbindingstaan met anderen.
Heeft u interesse om meer te horen over dit project of wilt u zich aanmelden als maatje? Neem contact op met Stek Den Haag via www.stekdenhaag.nl/haagsehout of met diaconaal opbouwwerker Robin de Jong: e-mail rdejong@stekdenhaag.nl / tel.: 06 4459 3644

terug