Leerhuis 'Ieder mens telt' 20 februari

Leerhuis 'Ieder mens telt' 20 februari
Navolging anno 2020

Wat betekent het anno 2020 om Jezus na te volgen in een wereld die snel verandert en een westerse cultuur die vooralsnog steeds verder af lijkt te komen staan van haar christelijke wortels? Tegen die achtergrond zoeken kerken eigentijdse invullingen van die 'navolging van Jezus' in diaconale, missionaire en catechetische projecten maar hebben ze moeite om die 'Navolging van Christus' aan een volgende generatie door te geven.

In de lezingenreeks "Navolging anno 2020'(september 2019-mei 2020) stellen we ons in een viertal bijenkomsten de vraag: wat is 'Navolging van Jezus' anno 2020? Ligt hier mogelijk ook de uitdaging om dat 'brandend hart in ons'(Emmaus) te hervinden?
Op donderdag 20 februari om 20.00 uur gaan we in de Duinzichtkerk verder met prof. dr. Jenny Gierveld. Zij is socioloog en demograaf en ze is emeritus hoogleraar aan de afdeling Sociolgoie en Sociale Gerontologie van de Vrije Universiteit Amsterdam  Jenny Gierveld spreekt over ouder worden, sociale contacten, eenzaamheid en vitaliteit. U bent van harte welkom! (Van Hoogenhoucklaan 89 Den Haag).

 
terug