Kom onze diaconie versterken! Kom onze diaconie versterken!
Imiddels bestaat onze diaconie weer uit vier diakenen. Elly Grethe-Aling, Inga Pavliashvili, Gerry Sewdajal en Niels Kuiper. Toch is dat nog steeds wat weinig. Het zou er mooi zijn als er wat diakenen bij kunnen komen. Het is mooi en concreet werk!
Er is een werkgroep 'Open Kerk' actief onder leiding van onze diaconaal opbouwwerker Chris van Wieren. Een ander ondersteunend groepje ontwikkelt ideeën om de diaconie op in de kerkdiensten meer onder de aandacht te brengen. U/je doet het dus niet alleen. Een ‘taakomschrijving’ vindt u hier.
Als u belangstelling heeft of meer wilt weten, meld u bij onze scriba: Annika Kruithof.
terug