Kom onze diaconie versterken! Kom onze diaconie versterken!
Sinds het aftreden van Geert Lalleman bestaat onze wijkdiaconie nog uit twee diaken: Elly Grethe-Aling en Inga Pavliashvili. We zijn blij dat Gerry Sewdajal de diaconie wil komen versterken. De kerkenraad heeft haar benoemd en zij zal op 11 oktober worden bevestigd als diaken. Daarmee bestaat de diaconie uit drie leden.
Dat is nog steeds erg weinig. Het zou er mooi zijn als er wat diaken bij kunnen komen. Het is mooi en concreet werk!
Er is een werkgroep 'Open Kerk' actief onder leiding van onze diaconaal opbouwwerker Chris van Wieren. Een ander ondersteunend groepje onmtwikkelt ideeën om de diaconie op in de kerkdiensten meer onder de aandacht te brengen. U/je doet het dus niet alleen. Een ‘taakomschrijving’ vindt u hier.
Als u belangstelling heeft of meer wilt weten, meld u bij onze scriba: Annika Kruithof.
terug