Kinderkerstviering

Kinderkerstviering
De eigenwijze koning
De koning is een nors en nukkig man. Op de meest onverwachte
momenten wil hij de meest onverwachte dingen en zijn lakeien moeten
dan maar zien dat ze zijn wensen onmiddellijk in vervulling brengen want
anders...! Zo wil hij vandaag het kerstverhaal horen, het echte kerstverhaal,
maar ja. Wat is dat, het échte kerstverhaal?

Zo begint het kersttoneelstuk ‘De eigenwijze koning’. Al weken zijn zo’n
vijftien kinderen aan het oefenen. Dit boeiende toneelstuk vormt het hart
van onze kinderkerstviering voor jong en oud. Maar natuurlijk zingen we
ook bekende kerstliederen en klinkt het kerstverhaal uit de Bijbel.
Groot en klein, iedereen is welkom!
terug