Gemeentemiddag-Verhalen verbinden

Gemeentemiddag-Verhalen verbinden

Zolang er mensen zijn, zolang bestaan er verhalen
Zolang er mensen zijn, zolang vertellen ze elkaar verhalen.
Verhalen verbinden mensen.
Verhalen verbinden momenten in de tijd.

En dat is precies wat we tijdens de gemeentemiddag op 13 april a.s. gaan doen: het aan elkaar vertellen van onze eigen verhalen

om ons met elkaar te verbinden,
om ons te verbinden met het verleden en de toekomst van onze kerk.

We vertellen elkaar verhalen:
over uw/jouw band met de Christus Triumfatorkerk;
over de korte, of juist al heel lange geschiedenis met deze kerkelijke wijk en zijn gemeenteleden;
over datgene wat er vroeger gebeurde in deze kerk;
over datgene wat u/jij er in de toekomst hoopt te zien gebeuren.

Verhalen dus om elkaar te amuseren, te inspireren en te raken. Verhalen ook, die we vervolgens gebruiken om met elkaar de koers te bepalen voor de toekomst van de CTK en alles wat dat met zich meebrengt.

Een Wereldcafé, dat is de vorm waarin we met elkaar in gesprek gaan: een
vorm om een levendige, gezamenlijke dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen. Dit doen we in de hal van de kerk die we voor deze gelegenheid ombouwen tot een heus café, waarin we in kleine groepen onder het genot van een hapje en een drankje in gesprek gaan over thema’s die we hiervoor al aansneden.

Wij kijken er heel erg naar uit om elkaar op deze manier te ontmoeten! U/jij bent van harte uitgenodigd op die zaterdagmiddag 13 april a.s. om 15 uur. Voor kinderen is er een apart programma en ook voor de allerkleinsten wordt gezorgd (oppas). Heel graag tot dan!

terug