Kom erbij! Kom erbij!
Wat een inspirerende bijeenkomst was er op 11 april zondag na de kerkdienst! Een online ontmoeting van een aantal kerkenraadsleden met elf gemeenteleden die zich ook willen inzetten in het bestuur en de organisatie van onze kerk.
De kerkenraad is wat gekrompen de laatste tijd. Juist nu er bestuurlijke kracht nodig is. In deze vreemde coronatijden hebben we alle inzet en creativiteit nodig om met elkaar verbonden te blijven en in ons bezinningsproces over hoe we kerk willen zijn in de toekomst willen zo breed mogelijk besturen en in gesprek zijn.
Daarom was het zo bemoedigend dat na een wervingsactie elf gemeenteleden aanhaakten en constructief meedachten. Het lijkt erop dat we binnenkort mogelijk enkele nieuwe ambtsdragers kunnen begroeten, en dat ook anderen graag hun steentje bij willen dragen. Met hun eigen talenten, binnen hun eigen mogelijkheden.

Net zo enthousiast geworden?
Wil je, wilt u ook mee doen?
Graag! Neem gerust contact op met ds. Jaap van den Akker. Of kijk alvast bij de profielsschets voor kerkenraadsleden.
Momenteel is er vooral behoefte aan (ouderling-)kerkrentrmeesters, en in het nieuwe seizoen een scriba (= seretaris). Ook in de diaconie kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Als je interesse hebt in de taak van scriba neem dan contact op met Annika Kruithof (scriba@ctkerk.nl)
 
terug