Contactgegevens Contactgegevens

Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154
2595 CL  Den Haag

route - Wikipedia - Facebook
 


Predikanten Christus Triumfatorkerk

 
ds. Ruud Stiemer ds. Berit Bootsma

dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18.00 uur telefonisch bereikbaar.
070 382 52 65
 

Vanaf 5 februari 2016 
is ds. Berit Bootsma met
zwangerschapsverlof.
Vervanging door ds. Ruud Stiemer en ds. Corrie van Duinen.

 

Predikantenteam in de Protestantse Kerk in de Haagse Hout / Archipel


Van links naar rechts: Ruud Stiemer, Berit Bootsma  (Christus Triumfatorkerk) en Corrie van Duinen (Duinzichtkerk).

Contactgegevens van de andere predikanten en kerkgebouwen uit het samenwerkingsverband:

Ds. Corrie van Duinen, Duinzichtkerk
‚ÄčMalakkastraat 5, 2585 SG Den Haag
tel. 070-8879410 of 06-21882798
email:
(op maandagen vrij)
‚ÄčKerkadres: van Hogenhoucklaan 89-91, 2596 TC Den Haag


Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Christus Triumfatorkerk worden opgenomen en die kunt u live beluisteren op zondagmorgen vanaf ca 9,50 uur en ook altijd achteraf.

 


Autodienst

Als u de kerkdiensten wilt bezoeken doch slecht ter been bent, kunt u door een auto opgehaald worden: bel met Wouter Müller: tel. 070 386 16 42
 


Koster (zaalverhuur)

Kristin Anderson

070 383 76 55
070 331 03 79 (b.g.g. en alleen in dringende gevallen) 
 


Wijkkerkenraad

Voorzitter: Bert Dekker
Scriba: Bronne Pot
Kerkrentmeesters:

  • Frits Beeftink 
  • Remco Reinders
  • Joke Janse

Kerkelijk Bureau

Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

GKO
9 - 12 uur  (maandag, woensdag en vrijdag)
tel 070 385 36 45  
email: 
 


Bankgegevens

Vaste vrijwillige bijdragen: 

  • Kerk (GKO): NL98 INGB 0000 0435 55 t.n.v. Geref. Kerk ’s Gravenhage-Oost 
  • Kerk (PGG): NL87 FVLB 0635 8147 30 t.n.v. CVK PGG Kerkbalans
  • Collectebonnen: NL38 INGB 0000 0052 53 t.n.v.Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
  • Diversen: NL52 INGB 0005 1440 61   Stichting Christus Triumfatorkerk   o.v.v. het doel waarvoor het bestemd is (Samenspel, Verjaardagsfonds, Wijkkas, Giften, Legaten).
  • Diaconie: GKO: NL05 INGB 0000 4270 21  t.n.v. Diaconie Geref.kerk  ’s Gravenhage-Oost.
  • PGG: NL65 INGB 0000 1768 71 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgem. Bezuidenhout.
  • Zending - GKO: NL47 INGB 0000 0004 35 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO.