De website is van en voor ons allemaal

De website is van en voor ons allemaal
Wie een plaatje aanlevert met de verhouding 2:3 dat daadwerkelijk gebruikt gaat worden op de website wint een kijkje achter de schermen bij het vullen van de website. Mocht u liever een reep chocola ontvangen kan dat ook. 
De plaatjes kunnen tot en met 6 mei aangeleverd worden via de mail . De winnaars zullen tijdens de bazar op 11 mei bekend gemaakt worden. 

Om u op gang te helpen hier de lijst met onderwerpen waar we plaatjes voor zoeken: rooster kerkdiensten, preken, kerkdiensten beluisteren, kinderdiensten en creche, bijzondere diensten, autodienst, collectebonnen bestellen, maaltijdproject, lunchpauzeconcert, Conctact informatie, organisatie, Oecumenische contacten, Information in English, en Kunst.

Ook nodigen we alle groepen uit om een eigen plaatje aan te leveren, en de tekst die op de website staat, kritisch door te lezen en eventuele tekstuele aanpassingen aan ons door te geven. Wij denken hierbij aan de volgende groepen: verdieping 30, samen lezen, via Biblia, bijbelgebedskring, en de belijdenisgroep.
 
terug