Samen kerk zijn en corona

Samen kerk zijn en corona
Wat een vreemde zondag, afgelopen week. Velen van ons zijn gewend elkaar te ontmoeten in de Christus Triumfatorkerk en daar met elkaar een kerkdienst te beleven.
Nu bleef de kerkdeur gesloten en keken we naar de kerkdienst op televisie of volgden we een dienst via internet. Zo werden we toch ook verrijkt door woorden en liederen die een extra betekenis kregen. Oude verhalen die richting geven aan de gelovigen in deze dagen.

Komende zondag komen we weer niet samen in de Christus Triumfatorkerk.
Toch is daar wel een kerkdienst. Onze organist, enkele zangers en de dominee zullen in de kerk aanwezig zijn. U kunt thuis meeluisteren via onze vaste livestream. Daarnaast proberen we de dienst met beeld via YouTube of Facebook uit te zenden. Zodat u thuis met ons kunt meevieren. De juiste gegevens daarover vindt u op onze website, zodra dat gerealiseerd is. Ook de liturgie zal via de website bekend worden gemaakt.
Het zal duidelijk zijn dat de geplande avondmaalsviering voor deze zondag 22 maart geen doorgang vindt.
 
Bij alle veranderingen en maatregelen zal er zeker behoefte zijn aan contact. Kan dat? Jazeker! Neem gerust contact op met mij, ds. Jaap van den Akker (tel. 070 2203769, dan zoeken we samen naar een vorm die passend is. Dit is ook gelijk een oproep aan u en jullie om te doen waar onze gemeente zo goed in is: omzien naar elkaar. U kent vast wel mensen die meer aan huis gebonden zijn. Een telefoontje of kaartje is een kleine moeite. Durft het vragen als u ergens hulp bij nodig hebt. Als íets wezenlijk is voor kerk-zijn in onrustige tijden, dan is dat omzien naar elkaar.
 
Ondertussen hebben we ook de verantwoordelijkheid om risico’s op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te (helpen) beperken. Om die reden zijn er veel activiteiten opgeschort, zoals het maaltijdproject en de lunchpauzeconcerten. De voorjaarsmiddag van team Meeleven is geannuleerd. Veel vergaderingen vinden via een beeldverbinding plaatst.
 
Wij blijven de ontwikkelingen ten aanzien van de verspreiding van het virus volgen en nemen daarbij de adviezen van de overheid en van onze landelijke kerk ter harte.
We proberen u en jullie wekelijks hiervan op de hoogte te houden. Wij informeren u via e-mail, de website en facebook. Mocht u en iemand weten die deze digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt, dan kan hij/zij dat doorgeven aan Mocht u geen prijs meer stellen op deze berichten kan dat ook via de scriba, of door u hieronder af te melden.
 
Afgelopen zondag was het zondag ‘Oculi’: ogen. Onze ogen zijn gevestigd op God en we mogen weten dat God ons ziet en draagt. In dat geloof zijn we verbonden.
 
Mijn ogen zijn gevestigd op God,
of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in ’t duister van de tijd.  

 
(Liedboek, psalm 25a)
terug