Dag van nationaal gebed

Dag van nationaal gebed
Woensdag 18 maart was door de Raad van Kerken uitgeroepen tot 'Dag van Nationaal gebed'.
Onze kerk deed daar ook aan mee. Van 19.00 uur tot 19.15 uur luidden de klokken van de CTK. Als klokken van hoop. De predikant was met een paar gemeenteleden in de kerk aanwezig bad de voorbeden die door u waren aangedragen, afgesloten met het Onze Vader, dat op hetzelfde moment  door heel het land gebeden werd.
We gaan de komende maanden door met deze korte gebedsvieringen en het luiden vande klokken - ter bemoediging in deze bizarre dagen.
U/jij bent welkom in de kerk, tot een maximum van vijf personen. U kunt ook thuis mee bidden met de livestream.
U/jij kunt ook gebedspunten aandragen, door ze naar de predikant te mailen.
terug