Collectes bij online kerkdiensten

Collectes bij online kerkdiensten
Hierbij een overzicht van de in onze CTK geplande collectes. Het project “Borderline Lesvos” wordt voorgesteld als extra maar is wellicht eerder een alternatief voor deze collectes omdat we geen diensten hebben. U kunt zelf een keuze maken.
Datum Diaconiecollecte Rekeningnummer Kerkcollecte
15-03 Noodhulp Zuid-Soedan (Kerk in Actie)
 
NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. KiA o.v.v. 40dagentijdcollecte
15 maart
NL52 INGB 0005 1440 61
t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk
22-03 Vakantie voor eenzamen (Kerk in Actie)


De Kinderwinkel (SteK)
NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. KiA o.v.v. 40dagentijdcollecte
22 maart

NL83 INGB 0009 5168 45 t.n.v. STEK o.v.v. Gift Kinderwinkel
NL52 INGB 0005 1440 61
t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk
29-03 Nieuwe kansen Ghana (Kerk in Actie) NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. KiA o.v.v. 40dagentijdcollecte
29 maart
NL52 INGB 0005 1440 61
t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk
05-04 Jeugdwerk JOP- Jongeren en paasverhaal NL52 ABNA 0414 1414 15 t.n.v. Jeugdwerk PKN o.v.v. Collecte JOP Palmpasen NL52 INGB 0005 1440 61
t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk
terug