Collecte voor Lesbos

Collecte voor Lesbos
De leefsituatie van vluchtelingen aan de grenzen van de Europese Unie is dramatisch. Ze zijn speelbal van politiek en diplomatiek spierballenvertoon en de spanningen in o.a. de vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland nemen hand over hand toe. Kerk in Actie vraagt namens de Protestantse Kerk in Nederland om te bidden voor en te werken aan deze noodsituatie. Een extra collecte wordt gehouden voor het project Borderline Lesvos, dat vluchtelingen helpt die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos èn verbindingen legt tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd.

Borderline Lesvos helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos. Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten zij worden teruggestuurd naar Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege lange procedures weinig van terecht. Nog steeds komen iedere maand veel vluchtelingen aan op de kust. De organisatie richt zich op medische zorg voor vluchtelingen. Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van Lesbos.

Borderline Lesvos begon in 2015 en werd in 2016 een onafhankelijke NGO. Ze zijn actief met verschil- lende projecten, zoals de eerste opvang van vluchtelingen (noodhulp), maar ook met integratieprojecten die samenwerken met de lokale bevolking en vluchtelingen op Lesbos. Ze geloven dat het opbouwen van een inclusieve gemeenschap van solidariteit en waardigheid, waarbij bruggen gebouwd worden tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd, het enige antwoord kan zijn op de 'vluchtelingencrisis'.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bidden/gebed-voor-vluchtelingen-3

U kunt uw gift overmaken op IBAN NL 46 INGB 0000076792 t.n.v. Protestantse Diaconie Den Haag o.v.v. Borderline Lesvos.
Van harte aanbevolen!
De opbrengst van de collecte wordt verdubbeld door de Protestantse Diaconie Den Haag.
 
terug