Bijzondere diensten Bijzondere diensten
 • Elk najaar is er een viering gezamenlijk met leerlingen en personeel van het Christelijk Lyceum Zandvliet. Dit seizoen is dat op 3 november 2019.
   

 • Op zondag 24 november 2019 herdenken we onze overleden gemeentele- den. De families worden daar persoonlijk voor uitgenodigd. Ook gemeen- teleden kunnen in deze dienst een naaste herdenken.
   

 • Op de zondag rond 3 maart wordt in de Christus Triumfatorkerk het bom- bardement op het Bezuidenhout van 3 maart 1945 herdacht in een oecu- menische dienst met de r.k. Drie Koningenparochie en de Anglicaanse Kerk in Den Haag. Dit seizoen vindt deze dienst plaats op zondag 1 maart 2020. Op de feitelijke herdenkingsdag - 3 maart 2020 - is er ook een her- denkingsdienst in onze kerk.
   

 • Eens per jaar hebben we een gezamenlijke viering met de PERKI, de Indo- nesische gemeenschap die elke zondagmiddag haar diensten viert in de Tabe Zijlstrazaal van onze kerk. Dat is een mooie jaarlijkse traditie omdat we zusterkerken zijn en al jaren met elkaar samenwerken. In deze dienst zingen we afwisselend Nederlands en Indonesisch.
 
 • Vier keer per jaar is er een gezamenlijke kerkdienst samen met de gemeente van de Duinzichtkerk in het Benoordenhout (Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage). Het hele pastorale team werkt mee aan deze speciale vieringen. Dit seizoen zijn er gezamenlijke diensten op 10 november 2019, 16 februari, 21 mei (Hemelvaartsdag) en 24 mei (i.v.m. de uitwisseling met Mariënbrunn). Op 10 november en 21 + 24 mei is de gezamenlijke dienst in de Duin- zichtkerk. De Christus Triumfatorkerk is dan gesloten.
terug