Belijdenisgroep Belijdenisgroep

In het dagelijks leven leggen we in ons doen en laten – bewust of onbewust - belijdenis af van ons geloof. Op ons werk, in het vrijwilligerswerk, op school laten we in woorden en daden zien wie wij zijn en in Wie wij geloven. Zo delen we iets van de hoop die in ons is met de mensen om ons heen (1 Petrus 3 : 15). In de belijdenisgroep bezinnen we ons op de vraag naar het christen-zijn in het dagelijkse leven. We doen dat aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Na de afronding van de serie van zeven bijeenkomsten is er gelegenheid – voor wie dat wil – om tijdens een zondagse kerkdienst van zijn of haar geloof te getuigen. Deze openbare belijdenis wordt gevolgd door een zegen met handoplegging door de predikant. Degenen die van hun geloof willen getuigen en nog niet gedoopt zijn, kunnen bij deze gelegenheid de Heilige Doop ontvangen. 

Momenteel is er geen belijdenisgroep ivm de vacature voor een vaste predikant.

Voor meer informatie: Annika Kruithof (scriba)

terug