1 en 3 maart Herdenking Bombardement

1 en 3 maart Herdenking Bombardement
Jaarlijks wordt het 'vergissingsbombardement' op het Bezuidenhout in Den Haag herdacht. Dit jaar is dat 75 jaar geleden. Op 1 maart is er in onze kerk een oecumenische herdenkingsdienst (aanvang 10.00 uur). Op 3 maart is er om 12.00 uur een gebedsdienst ook in onze kerk, voorafgaand aan de offficiele herdenking bij het monument.

Op 3 maart is het 75 jaar geleden dat een groot deel van de Haagse wijk Bezuidenhout getroffen werd door een ‘vergissingsbombardement’ van de Engelse luchtmacht. Het doel van het bombardement was de Duitse V2-raketlanceerinstallatie in het Haagse Bos. Per abuis vielen de bommen op het Bezuidenhout. Ruim 500 doden vielen te betreuren en een groot deel van de wijk werd verwoest.
Op zondag 1 maart herdenken we deze tragische gebeurtenis met een oecumenische herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk. De dienst begint om 10.00 uur. Drie kerkgenootschappen zijn bij deze dienst betrokken, omdat er ook drie kerken verwoest zijn bij dat bombardement: de protestantse Wilhelminakerk, de Rooms-katholieke Liduinakerk en de Anglicaanse kerk.
In de dienst gaan daarom een protestantse dominee, een katholieke diaken en een anglicaanse reverend samen voor. Bovendien verlenen twee koren van deze kerken medewerking aan de dienst.
Bijzonder onderdeel van deze herdenkingsdienst  vormt de overdracht van het Cross of Nails uit Coventry, Engeland. Het Cross of Nails is het symbool voor verzoening van een internationaal netwerk van steden en kerken dat geïnspireerd is door het verhaal van de Kathedraal Coventry, die tijdens de oorlog door een bombardement verwoest is.

Voorafgaande aan de dienst is er een stille tocht met het Cross of Nails vanaf het ‘Monument van de menselijke vergissing’ (Schenkkade 1, bij het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Christus Triomfatorkerk. Indien u hieraan wilt deelnemen, wordt u om 9.30 uur bij het monument verwacht.

Herdenkingsdienst bombardement Bezuidenhout
Zondag 1 maart 2020, 10.00 uur
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154

Gebedsdienst
De officiële herdenking bij het standbeeld van Juliana van Stolberg (Kon. Marialaan) is dit jaar op dinsdag 3 maart. Voorafgaand aan die herdenking is er een korte gebedsdienst in de Christus Triumfatorkerk, aanvang 12.00 uur. Daarin staat het Cross of Nails centraal.

Gebedsdienst rond het Cross of Nails
Dinsdag 3 maart 2020, 12.00 uur
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154
terug